về sumen việt-nhật

CÔNG TY CỔ PHẦN SUMEN VIỆT NHẬT là công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vữa đóng bao trộn sẵn, phụ gia cho bê tông, được thành lập bởi các nhà khoa học- giảng viên Đại học có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng vật liệu xây dựng tiên tiến.

Xem thêm

Đối tác chúng tôi